Τετάρτη 11 Δεκεμβρίου 2013

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΧΩΡΟΥ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΩ ΕΝΑ ΧΩΡΟ ΕΚΦΡΑΖΟΝΤΑΣ ΣΚΕΨΕΙΣ ΚΑΙ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΑ

Η περιγραφή ενός χώρου που επισκεφτήκαμε 
ή γνωρίζουμε, εμπλουτίζεται και διευρύνεται
 από τη δική μας ματιά και περιέχει πάντα
 το υποκειμενικό στοιχείο.

Σε γενικές γραμμές,για να υπάρχει πληρότητα 
του γραπτού μας λόγου  πρέπει να συμπεριλαμβάνονται
 τα παρακάτω στοιχεία:
  • Ποιος είναι ο χώρος, πώς ονομάζεται
  •  και πού βρίσκεται.
  • Γενικές και ειδικές πληροφορίες γι΄αυτόν.
  • Πώς είναι:
        Α)εξωτερικά
        Β)εσωτερικά
  • Ποιοι άνθρωποι σχετίζονται με το χώρο
  • (ποιοι ζουν εκεί, με τι ασχολούνται, 
  • περιστατικά και γεγονότα που είδαμε μάθαμε ή ακούσαμε)
  • Πότε και για ποιο λόγο γνωρίσαμε το χώρο αυτό.
  • Ποιες είναι οι σκέψεις ,τα συναισθήματά μας και οι ιδέεςμας , αν υπάρχουν, γι΄αυτόν.