Τετάρτη 11 Δεκεμβρίου 2013

ΠΩΣ ΞΕΧΩΡΙΖΟΥΜΕ ΑΠΛΗ

 ΑΠΟ ΕΠΑΥΞΗΜΕΝΗ ΠΡΟΤΑΣΗ

Απλή πρόταση είναι αυτή που έχει:
  • υποκείμενο και ρήμα αμετάβατο
  • υποκείμενο, συνδετικό ρήμα και κατηγορούμενο
  • υποκείμενο, ρήμα και αντικείμενο
Επαυξημένη είναι αυτή που έχει εκτός από τους 
κύριους όρους της πρότασης( υποκείμενο, 
ρήμα, αντικείμενο, κατηγορούμενο) και 
κάποιον επιπλέον προσδιορισμό ή προσδιορισμούς 
είτε στο όνομα είτε στο ρήμα( επίθετα, επιρρήματα,
 εμπρόθετες φράσεις κλπ)

Παράδειγμα:

Τα παιδιά της ΣΤ΄τάξης παίζουν ( απλή πρόταση)
Τα παιδιά της ΣΤ΄τάξης παίζουν στην αυλή του σχολείου πολύ

 ( επαυξημένη)