Πέμπτη 10 Οκτωβρίου 2013

ΣΤΡΟΓΓΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΦΥΣΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΕΚΑΔΙΚΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ


Στρογγυλοποίηση φυσικών και δεκαδικών αριθμών