Τρίτη 11 Μαρτίου 2014

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΜΙΑ ΖΕΣΤΗ ΑΓΚΑΛΙΑ!!!


Είναι φανερό ότι στην εποχή που ζούμε ο θεσμός της οικογένειας περνά κάποια κρίση. Χρέος λοιπόν του κάθε ανθρώπου ξεχωριστά είναι να ενισχύσει τον ιερό και πολύτιμο αυτό θεσμό της οικογένειας. Διότι είναι αποδεδειγμένο ότι μόνο μέσα στην οικογένεια το άτομο μπορεί να βρει την πραγματική χαρά και ευτυχία.
Ας μην ξεχνάμε, όπου δεν υπάρχουν υγιείς και ευτυχισμένες οικογένειες, δεν υπάρχουν ούτε υγιείς και ευτυχισμένες κοινωνίες.