Δευτέρα 24 Φεβρουαρίου 2014

ΓΕΝΙΚΗ ΠΤΩΣΗ ΑΣΚΗΣΕΙΣ

1. Να υπογραμμίσεις τις γενικές στις παρακάτω προτάσεις. 

1. Ο Ήφαιστός ήταν ο θεός της φωτιάς. 
2. Μου είναι δύσκολο να σας περιγράψω το μέγεθος της καταστροφής. 
3. Ο παππούς της είπε να μην ξεχάσει να του τηλεφωνήσει. 
4. Το σύνταγμα της χώρας προστατεύει τα δικαιώματα των πολιτών. 
5. Του έστειλε μήνυμα πως είναι καλά. 
6. Τους έδωσε εντολή να σπάσουν την πόρτα του κτιρίου. 
7. Σου μίλησαν για αύξηση του μισθού;


.2  Να γράψεις Σ ( σωστό) ή Λ ( λάθος ) δίπλα σε κάθε φράση, όπου θεωρείς ότι η 
λέξη στην παρένθεση συμφωνεί ή όχι με αυτό που δηλώνει η γενική. 

1. Τα εργαλεία της δουλειάς ( σκοπό ) 
2. Μέρες της άνοιξης (χρόνο ) 
3. Υπόλογος των πράξεών του (σκοπό ) 
4. Βάρος δύο τόνων ( περιεχόμενο ) 
5. Μια παρέα παιδιών ( περιεχόμενο )