Τρίτη 25 Φεβρουαρίου 2014

ΟΥΡΑΝΙΟ ΤΟΞΟ

Φως και χρώματα

Το ηλιακό φως καθώς και το φως από άλλες φωτεινές πηγές, αν και φαίνεται λευκό, αποτελείται από 7 διαφορετικά χρώματα. 

Τα χρώματα αυτά είναι το κόκκινο, το πορτοκαλί, το κίτρινο, τοπράσινο, το γαλάζιο (κυανό), το βαθύ γαλάζιο (βαθύ κυανό)και το μενεξεδί (ιώδες). Μπορούμε να δούμε τα χρώματα από τα οποία αποτελείται το ηλιακό φως, αν αυτό περάσει από έναδιαφανές γυάλινο πρίσμα. 
Τότε στην άλλη πλευρά εμφανίζονται και τα 7 χρώματα. 


Η διαδικασία αυτή ονομάζεται ανάλυση του φωτός.

Την ανάλυση του φωτός στη φύση μπορούμε να την παρατηρήσουμε στο ουράνιο τόξο. Η εμφάνισή του οφείλεται στη διάθλαση και την ανάκλαση του ηλιακού φωτός από τις σταγόνες της βροχής.


Πώς μπορώ με απλά υλικά να φτιάξω ένα δίσκο του Νεύτωνα;