Τρίτη 28 Ιανουαρίου 2014

ΣΥΝΔΕΤΙΚΑ ΡΗΜΑΤΑ

Χρήσιμα στοιχεία θεωρίας:

1) Συνδετικά ρήματα είναι τα ρήματα που συνδέουν το υποκείμενο
 του ρήματος με ένα κατηγορούμενο (π.χ. Η Άννα είναι μαθήτρια).

2) Το βασικότερο συνδετικό ρήμα είναι το είμαι. Άλλα συνδετικά ρήματα 
είναι: γίνομαι, φαίνομαι, μοιάζω, παραμένω, θεωρούμαι, εμφανίζομαι, παρουσιάζομαι, αποδεικνύομαι, εκλέγομαι, διορίζομαι, πάω για,
 μιλάω ως, αποτελώ, ονομάζομαι, λέγομαι, αναγνωρίζομαι, 
ανακηρύσσομαι, χειροτονούμαι, κληρώνομαι, ζω, μένω, 
γεννιέμαι, πεθαίνω, υπηρετώ, λογαριάζομαι, κ.λπ.

3) Κατηγορούμενο είναι ένα επίθετο ή ένα ουσιαστικό που δηλώνει ότι το υποκείμενο έχει μια ιδιότητα, 
ένα χαρακτηριστικό ή βρίσκεται σε μια κατάσταση.

4) Το κατηγορούμενο του υποκειμένου μπαίνει στην ίδια πτώση με το υποκείμενο, δηλαδή σε ονομαστική,
 π.χ. «Η Άννα είναι μαθήτρια), (εκτός αν πρόκειται για ουσιαστικό σε πτώση γενική, οπότε είναι γενική 
κατηγορηματική, π.χ. «Το αυτοκίνητο είναι του πατέρα μου»).

5) Τα συνδετικά ρήματα χρησιμοποιούνται συχνά στην περιγραφή προσώπων, αντικειμένων, 
καταστάσεων κ.λπ., επειδή με αυτό τον τρόπο αποδίδουμε τις ιδιότητες αυτού που περιγράφουμε, 
οι οποίες αποτελούν ταυτόχρονα και νέες πληροφορίες (π.χ. «Ο πατέρας μου είναι ψηλός, αδύνατος…»).