Παρασκευή 25 Οκτωβρίου 2013

28η ΟΚΤΩΒΡΗ 1940

Ύψωμα 731.

Στην αέρινη επίθεση των Ιταλών το ύψωμα αυτό

δέχτηκε το μεγαλύτερο όγκο βομβών από το 

Ιταλικό πυροβολικό-αεροπλάνα-όλμους που  έχει 


πέσει σε μια περιοχή κατά την διάρκεια του Β' 


Παγκοσμίου Πολέμου. Το ύψωμα αυτό δεν λέγεται 


ποια 731 αλλά 726 λόγω των ισχυρών 


βομβαρδισμών το ύψος μειώθηκε κατά 5 μέτρα. 


Το 


ύψωμα αυτό το κράτησαν τα παιδιά της Ελλάδος 


και είχαν ορκιστεί ότι κανένας δεν θα το 


εγκαταλείψει μέχρι θανάτου. 


Αφιερωμένο λοιπόν αυτό το τραγούδι στους 


Έλληνες του υψώματος 731.