Δευτέρα 30 Σεπτεμβρίου 2013

ΜΙΚΡΕΣ ΑΓΓΕΛΙΕΣ

1.ΕΛΛΕΙΠΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

  • Είναι οι προτάσεις που λείπει ένας ή και περισσότεροι κύριοι όροι
  • Χρησιμοποιούνται πολύ συχνά, ιδίως στον προφορικό λόγο
  • Καταλαβαίνουμε εύκολα τον όρο ή τους όρους που παραλείπονται

    2.Αρκτικόλεξα - Συντομογραφίες