Τρίτη 19 Νοεμβρίου 2013

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Αιτιολογικές προτάσεις

Όταν εκφράζουμε μια άποψη, μια θέση, χρειάζεται να την αιτιολογήσουμε. Αυτό γίνεται κυρίως με κάποιες εξαρτημένες προτάσεις, τις αιτιολογικές.


Αιτιολογικές ονομάζονται οι εξαρτημένες (δευτερεύουσες) προτάσεις, οι οποίες φανερώνουν την αιτία, το λόγο για τον οποίο γίνεται αυτό που αναφέρει η ανεξάρτητη (κύρια) πρόταση.
π.χ.
Δεν έμεινε για καφέ, γιατί είχε αργήσει.
Επειδή είχε περάσει η ώρα, έφυγα.


Οι αιτιολογικές προτάσεις εισάγονται με συνδέσμους ή με λέξεις και εκφράσεις που φανερώνουν αιτία, όπως:
γιατί, επειδή, διότι, εφόσον, αφού, καθώς, μια και, μια που


l       Οι αιτιολογικές προτάσεις μπορεί να βρίσκονται είτε πριν είτε μετά από την πρόταση που προσδιορίζουν.


π.χ.
Έτρεξε να φύγειεπειδή είχε μια επείγουσα δουλειά.
Επειδή είχε μια επείγουσα δουλειάέτρεξε να φύγει.

l      Συνήθως οι αιτιολογικές προτάσεις χωρίζονται με κόμμα από τις προτάσεις που προσδιορίζουν, εκτός αν είναι σύντομες.
π.χ.
Δεν θα μπορέσει να έρθει, διότι θα εργάζεται μέχρι αργά.
Μην τον απασχολείτε γιατί είναι κουρασμένος.